Dụng cụ TN

Que cấy
Giá Liên hệ
  Pipet thẳng
  Giá Liên hệ
   Pipet bầu
   Giá Liên hệ
    Phễu thủy tinh
    Giá Liên hệ
     Phễu nhựa
     Giá Liên hệ
      Phễu chiết
      Giá Liên hệ
       Ống sinh hàn
       Giá Liên hệ
        Ống nghiệm
        Giá Liên hệ
         Ống Eppendorf
         Giá Liên hệ
          Ống Durham
          Giá Liên hệ
           Ống đong
           Giá Liên hệ
            Hộp MicroTips
            Giá Liên hệ
             Đĩa Petrifilm
             Giá Liên hệ
              Chổi rửa dụng cụ
              Giá Liên hệ
               Chai trung tính trắng
               Giá Liên hệ
                Chai trung tính nâu
                Giá Liên hệ
                 Chai nhỏ giọt
                 Giá Liên hệ
                  Cá từ
                  Giá Liên hệ
                   Bình tia nhựa
                   Giá Liên hệ
                    Bình tam giác
                    Giá Liên hệ
                     Bình quả lê
                     Giá Liên hệ
                      Bình định mức
                      Giá Liên hệ
                        Loading...