Phenol

Số Cas: 108-95-2

Công thức hóa học: C6H5OH

Loading...