Potassium carbonate anhydrous

Số Cas: 584-08-7

Công thức hóa học: K2CO3

Tài liệu: Tài liệu

Loading...