Sodium Gluconate

Số Cas: 527-07-1

Công thức hóa học: HOCH2(CH(OH))4CO2Na

Loading...