Potassium chloride

Số Cas: 7447-40-7

Công thức hóa học: KCl

Loading...